Algemene Voorwaarden

Webshop Christine Dameskleding – Bredevoortsestraatweg 31 – 7121 BB AALTEN – Tel.: 0543 472570 –  webshop@christine-dameskleding.nl

KvK 09193135 – BTW-nummer: NL.82.04.24.055.B.01
Naast de Mitex-voorwaarden, zijn de volgende bepalingen op al onze aanbiedingen en transacties van toepassing.

Prijzen
De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Kosten van aflevering / Wijze van aflevering / Betalingscondities
De kosten van de aflevering staan aangegeven bij de gewenste betalings- en/of afleveringsmogelijkheden.
Vanaf een bedrag van € 75,00 betaalt u geen verzendkosten.

Betalingswijze
U kunt bij ons op de volgende manieren betalen: Middels iDeal of bij vooruitbetaling.

Levertermijnen en aflevering
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres. Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren. Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan hebben wij het recht een vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk ten tijde van de levering wordt hiervan aan u melding gedaan. U mag dit artikel weigeren, de kosten voor retourzending komen in dat geval altijd voor ons. Wij versturen uw bestelling altijd via DHL FOR YOU op PostNL met de mogelijkheid van track & trace.

Zichttermijn en retournering
Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden. Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via de mail (webshop@christine-dameskleding.nl) of telefonisch op nummer 0543 472570. Tevens verzoeken wij u de producten zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren. Maak daarvoor gebruik van de retoursticker die u aantreft bij de goederen. Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding van de koop.

Service en klachten
Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden: Maak daarbij gebruik van het contactformulier op onze website. Natuurlijk kunt u dit ook telefonisch melden op nummer 0543 472570 of via de mail: webshop@christine-dameskleding.nl.

Privacy
Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister. Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze onze webserver uw domeinnaam en e-mailadres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen. Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan ons gelieerde derde bedrijven voor marketingdoeleinden. Wij hebben aan ons gelieerde bedrijven, die op onze site adverteren, geen toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te raadplegen. Wij gebruiken geen cookies. Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via ons mail-adres: webshop@christine-dameskleding.nl. Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.